دانلود قالب پاور پوینت با موضوع برنامه ریزی و بازاریابی

2,500 تومان

از این قالب آماده پاور پوینت که استایل بسیار زیبا و مدرنی دارد می توانید در موضوعاتی مانند برنامه ریزی…

3 فروش
خرید محصول

قالب آماده پاورپوینت با موضوع برنامه ریزی و برنامه بازاریابی | planning marketing

2,500 تومان

از این قالب آماده پاورپوینت که دارای طراحی و استایل بسیار زیبایی است می توانید برای موضوعاتی مانند برنامه ریزی،…

8 فروش
خرید محصول

قالب پاور پوینت با موضوع برنامه ریزی و برنامه اجرایی | Event Planning Executive

2,500 تومان

از این قالب آماده پاورپوینت می توانید برای ارایه موضوعاتی مانند برنامه ریزی و برنامه های اجرایی استفاده نمایید.  

2 فروش
خرید محصول

قالب آماده پاورپوینت با موضوع طرح و اجرا و برنامه ریزی رویدادهای خاص

2,500 تومان

از این قالب آماده پاورپوینت می توانید برای ارایه طرج و اجرا و برنامه ریزی رویدادهای خاص و خیره کننده…

1 فروش
خرید محصول

قالب آماده پاورپوینت با موضوعات ریزی کنفرانس و همایش

2,500 تومان

از این قالب آماده پاورپوینت می توانید برای ارایه موضوعاتی از قبیل برنامه ریزی کنفرانس، همایش و موضوعات دیگر استفاده…

1 فروش
خرید محصول

دانلود قالب پاورپوینت با موضوع برنامه ریزی خلاق

2,500 تومان

از این قالب پاورپوینت می توانید برای ارایه موضوعاتی مانند مدیریت و برنامه ریزی بصورت خلاق و حرفه ای استفاده…

2 فروش
خرید محصول

دانلود قالب پاورپوینت با موضوع برنامه ریزی رویدادهای مرتبط با کسب و کار

2,500 تومان

از این قالب آماده پاورپوینت می توانید برای ارایه موضوعات مرتبط با برنامه ریزی رویدادهای مرتبط با کسب و کار…

1 فروش
خرید محصول

دانلود قالب پاورپوینت با موضوع برنامه ریزی والدین برای مهد کودک

4,000 تومان

از این قالب پاورپوینت می توانید برای ارایه موضوعاتی مانند برنامه ریزی والدین در مهمد کودک و دیگر مراکز آموزشی…

1 فروش
خرید محصول